Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.cofza.com, eigendom van Cofza inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 35021698.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken en/of op of via deze website producten te kopen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Informatie gebruiken

www.cofza.com behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Een verzoek om toestemming voor het gebruik van (delen van) de inhoud, kunt u aanvragen via info@cofza.nl. U kunt de informatie op deze website, zonder toestemming afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Juistheid van de informatie

Hoewel wij bij het samenstellen van de inhoud en het onderhouden van de website zorgvuldigheid in acht wordt genomen, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de aangeboden informatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.  Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Winkelwagen