Energie Investeringsaftrek

Belastingvoordeel op duurzame professionele koel- en vrieskasten

Doel

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie.

Voordeel voor u als ondernemer

Bovenop de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 40% (2024) extra aftrekbaar van de fiscale winst.

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor de Energie-investeringsaftrek. De belangrijkste voorwaarden zijn:

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer en inkomsten- of vennootschapbelastingplichtig
  • De aanvraag moet binnen 3 maanden na opdracht worden ingediend
  • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen
  • Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 136 miljoen (2024)
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van www.RVO.nl
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen
  • Meldcode bij aanvraag: 220215

Rekenvoorbeeld voordeel

U schaft 3 vrieskasten aan van ieder € 1.000,= met een totale investering van € 3.000,=. Deze koelkasten schrijft u af in 5 jaar.

Investering per koelkast  € 1.000,=

Afschrijving 1e jaar 20%  € 200,=

EIA 40% (eenmalig)  € 400,=

Netto belastingvoordeel per koelkast, naast de afschrijving:

Bij 25,8% VPB  € 117,52

Bij 36,9% IB  € 147,60

Bij 49,5% IB  € 225,23

U kunt dus bovenop de “gewone” afschrijving een extra voordeel behalen door middel van de EIA.

Meer informatie is terug te vinden via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of www.belastingdienst.nl. Of u kunt telefonisch contact opnemen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (088) 042 42 42.
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De volgende apparaten komen in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek:

Winkelwagen